FTXventilation.se - minskad uppvärmningskostnad, bättre inomhusmiljö!

Fördelar med CleanAir 24 FTX

Renare luft

Luften inomhus blir upp till tre gånger renare, den blir uppvärmd och det finns möjlighet till filtrering. Allt gör att ni slipper problem med matos och fukt. Det gör också att risken för problem med radon samt problem med mögelsporer minskas.

Bo på landet mitt i stan!

Med CleanAir 24 är man inte beroende av fönsterventiler. Det gör att kallras, ljud och smuts från fönsterventiler minimeras vilket förbättrar hela miljön inomhus.

Snabb och enkel installation

Med CleanAir 24 behöver man inte installera ett separat nytt ventilationssystem, man utnyttjar helt enkelt befintligt system. Det innebär att installationen går både snabbare och lättare med ett minimum av störning för dom boende.

 

Vill du prata ventilation och uppvärmningskostnader?

Ring oss på 08-756 69 69 eller använd formuläret nedan!


     

    Lägre uppvärmningskostnader

    I och med att kostnaderna för uppvärmning av fastigheterna minskas, betalar systemet sig själv ofta på bara några år. Därefter är systemet en ren förtjänst.

    Investering i fastigheten

    Flera andra investeringar behöver göras i en fastighet över tid. Man behöver byta tak, se över fasaden, byta ut beståndet av vitvaror i lägenheterna. Se FTXventilation som ett led i det arbetet som gör att fastigheten får mindre problem med fukt och dålig luft.