FTXventilation.se - minskad uppvärmningskostnad, bättre inomhusmiljö!

Vad är FTXventilation?

FTXventilation är ett system där man vid ventilationen tar tillvara på värmen i inomhusluften. Systemet används mest i större fastigheter. Förkortningen står för:

Frånluft: den luft som är oren och som man vill bli av med från fastigheten.
Tillluft: den rena luft som man vill ha in i fastigheten.
Växling: Utbytet där värmen går från den orena luften till den rena luften.

Hur CleanAir 24 fungerar

 1. Frisk luft kommer in via skorstenen och förvärms av utpasserande luft. På sommaren när det är varmt ute ger det omvänt en kylande effekt.
  .
 2. När luften kommer in i lägenheten är den betydligt mycket renare än om man tar luft direkt från gatan. Man kan också filtrera bort pollen och skadliga artiklar.
  .
 3. När man kopplar in köksfläkten till systemet blir man av med matos i hela lägenheten. Inomhusklimatet blir därmed betydligt mycket bättre.

 

Vill du prata ventilation och uppvärmningskostnader?

Ring oss på 08-756 69 69 eller använd formuläret nedan!


   

  Värmeväxlaren tar hand om värmen i den orena luften

  Den  varma, orena luften stiger uppåt. Dess värme tas tillvara i en effektiv värmeväxlare vilket gör att den luft som lämnar skorstenen är betydligt mycket kallare än den luft som finns i lägenheterna.

  Den kalla rena luften sjunker. Luften blir uppvärmd av den luft som förvinner ut från lägenheterna vilket gör att den rena luft som kommer in i lägenheterna är betydligt mycket varmare än ytterluften.

  En varm sommardag fungerar systemet automatiskt omvänt. Den varma ytterluften kyls ner av den utpasserande orena innerluften vilket ger bästa möjliga inomhusklimat vid alla tillfällen.

  Skorstensbolaget har mer än 35 års erfarenhet i branchen och står bakom det system som hjälper fastighetsägare till bättre inomhusmiljö och besparingar i samband med uppvärmning. Läs mer på skorstensbolaget.se.